Schoolraad

Schoolraad

Samenstelling schoolraad

Ouders:

  • Ellen Van den Berge
  • Van Der Kelen Sofie
  • Callebaut Cindy

Personeel:

  • Detant Joanna
  • Verduyn Louise
  • Van Flieberge Sonja

Coöptatie:

  • Temmerman Katleen
  • Laus Eva

Directie:

  • De Smedt Griet